Việt Nam sẽ được vào ‘danh sách theo dõi’ của MSCI vào năm 2021

Về chủ đề phân loại thị trường quốc gia của MSCI, hầu hết giới phân tích đã thảo luận về nhiều  lý do đằng sau việc VIệt Nam chưa được nâng hạng cho đến nay. Nhưng về mặt cấu trúc, Việt Nam đã được coi là một thị trường mới nổi (EM) đối với hầu hết các nhà đầu tư quốc tế ngoại trừ cái tên.

Với gần 200 tỷ đô la, vốn hóa thị trường của thị trường chứng khoán Việt Nam cao hơn rất nhiều quốc gia được phân loại EM. Với mức tỷ lệ vốn hóa thị trường chứng khoán trên GDP gần 75% cũng đã không phù hợp với thị trường cận biên (FM) và lãi suất đối với các khoản vay của chính phủ chỉ ở mức thấp là 3.5% đối với các nhà đầu tư quốc tế cho thấy điều này cũng đã không phù hợp với rủi ro của một thị trường phân loại thị trường cận biên nữa, nó tương đồng với thị trường mới nổi.

Mặc dù giới hạn sở hữu nước ngoài của Việt Nam thường được coi là trở ngại cho việc nâng hạng, nhưng điều này không được coi là vấn đề. Nhiều thị trường mới nổi phân loại thị trường cũng áp đặt giới hạn đối với sở hữu nước ngoài. Một mối quan tâm cấp bách hơn là thiếu cơ sở hạ tầng phù hợp để cho phép các nhà đầu tư nước ngoài quản lý các giới hạn giao dịch, như một số nước hỗ trợ bằng cách phát hành các chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR) và một số công cụ khác. Việt Nam dự kiến ​​sẽ sửa đổi quản lý giới hạn nước ngoài thông qua luật chứng khoán mới, điều này sẽ giúp thỏa mãn tiêu chí của MSCI mà không xóa bỏ giới hạn về quyền sở hữu. Dự đoán tốt nhất của phần đông giới phân tích là Việt Nam có thể được vào ‘danh sách theo dõi’ của MSCI vào năm 2021 và sau đó là được đưa vào chỉ số thị trường mới nổi từ năm 2022 hoặc 2023. 

msci

VNH / VEIL / VOF/QuotData

Xem bài viết: Giá dầu 2020 có thể giảm về 25 usd/thùng?