Phân tích & Dự báo xu hướng VN30-INDEX tuần 7/10-11/10/2019

Phân tích & Dự báo xu hướng VN30-INDEX tuần 7/10-11/10/2019  VN30: KIỂM ĐỊNH LẠI HỖ TRỢ 910 ĐIỂM NHẬN ĐỊNH CHUNG – Điểm số điều chỉnh về tiệm cận hỗ trợ 910 điểm sau khi vượt ngắn hạn kháng cự 920 điểm. – Chỉ báo RSI điều chỉnh từ biên trên...

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí dịch vụ
Đăng nhập Đăng kí dịch vụ