Home / PHÂN TÍCH & NHẬN ĐỊNH / PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, VĨ MÔ, NGÀNH / Cổ phiếu tiềm năng trong các rổ chỉ số mới

Cổ phiếu tiềm năng trong các rổ chỉ số mới

HOSE đã thông báo quy tắc xây dựng và quản lí ba bộ chỉ số mới bao gồm Vietnam Diamond Index, Vietnam Financial Select Index và Vietnam Leading Financial Index. Trong đó, Vietnam Diamond Index bao gồm các cổ phiếu có tỷ lệ còn lại nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm giữ thấp, có PE hợp lý và có vốn hóa thị trường ít nhất 2.000 tỷ đồng (86 triệu USD).

Trong khi đó, điều kiện đầu tiên để được xem xét vào hai rổ chỉ số tài chính là các cổ phiếu phải đang ở trong rổ VNFinancial Index. Vietnam Financial Select Index chỉ thêm vào các cổ phiếu tài chính thỏa mãn 1) có giá trị vốn hóa tối thiểu 500 tỷ đồng (21.55 triệu USD) và 2) có giá trị giao dịch hằng ngày (*) tối thiểu  một tỷ đồng. Vietnam Leading Financial Index yêu cầu các cổ phiếu tài chính có 1) giá trị giao dịch hằng ngày (*) tối thiểu 10 tỷ đồng và 2) tỷ lệ quay vòng tối thiểu 0.1%.

(*) Giá trị giao dịch hằng ngày bằng tổng của giá trị giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận hằng ngày

Chúng tôi kỳ vọng HOSE sẽ sớm thông báo rổ cổ phiếu chính thức cho các chỉ số này vào tháng Mười tới. Điều này sẽ giúp các công ty quản lý quỹ nội tạo ra các ETFs. Công ty quản lý quỹ SSI cũng thông báo có thể tạo một ETF mô phỏng theo một trong hai rổ chỉ số tài chính trên.

Dựa trên bộ quy tắc do Sở công bố, Rồng Việt ước lượng thành phần và tỷ trọng cổ phiếu sẽ thuộc ba rổ chỉ số trên như bên dưới.

(Nguồn: VDSC)