Home / PHÂN TÍCH & NHẬN ĐỊNH / Ý TƯỞNG & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ / Phân tích & Dự báo xu hướng VN30-INDEX tuần 9/9-13/9/2019

Phân tích & Dự báo xu hướng VN30-INDEX tuần 9/9-13/9/2019

VN30: TÍCH LŨY KIỂM ĐỊNH NGƯỠNG MA200

vn30

NHẬN ĐỊNH CHUNG

- Điểm số điều chỉnh từ kháng cự quan trong ở ngưỡng 910 điểm
- Chỉ báo RSI củng cố kênh tăng điểm tại ngưỡng dưới
- Chỉ báo MACD-Histogram duy trì thu hẹp độ biến động trung hạn, chuẩn bị cho tín xu hướng tăng mới trung hạn

KẾT LUẬN: Điểm số gặp cản khó tại 910 điểm, điều chỉnh giảm 2 tuần và duy trì quanh ngưỡng MA200 với phiên giảm chiếm đa số. Áp lực hiện tại có thể khiến điểm số tích lũy lâu hơn quanh MA200 trước khi phục hồi xu hướng tăng trung hạn.

vn30

TỶ LỆ MÃ TĂNG/GIẢM TRONG RỔ CHỈ SỐ VN30

vn30

vn30