Home / PHÂN TÍCH & NHẬN ĐỊNH / Ý TƯỞNG & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ / Phân tích & Dự báo xu hướng VN30-INDEX tuần 26/8-30/8/2019

Phân tích & Dự báo xu hướng VN30-INDEX tuần 26/8-30/8/2019

VN30: TIẾP TỤC KIỂM ĐỊNH KHÁNG CỰ TRUNG HẠN

vn30

NHẬN ĐỊNH CHUNG

- Điểm số xác lập nhịp tăng tiếp tục với việc vượt lên từ hộp tích lũy quanh MA200 mức 888 điểm
- Chỉ báo RSI tiếp tục hồi phục từ hỗ trợ mức 40 từ kênh hỗ trợ.
- Chỉ báo MACD-Histogram sau khi thu hẹp độ biến động trung hạn, đã vượt lên ngưỡng 0, cho tín xu hướng tăng mới trung hạn
KẾT LUẬN: Điểm số kiểm định thành công MA200 ở 888 điểm, đi kèm sự đồng thuận của chỉ báo về ngắn và trung hạn. Như vậy điểm số có thể tiếp tục xu hướng tăng, tiến về kiểm định kháng cự gần nhất tại 910 điểm trong ngắn hạn.
vn30
TỶ LỆ MÃ TĂNG/GIẢM TRONG RỔ CHỈ SỐ VN30
vn30
vn30