Home / PHÂN TÍCH & NHẬN ĐỊNH / Ý TƯỞNG & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ / Phân tích & Dự báo xu hướng VN30-INDEX tuần 19/8-23/8/2019

Phân tích & Dự báo xu hướng VN30-INDEX tuần 19/8-23/8/2019

VN30: TIẾN VỀ KHÁNG CỰ TRUNG HẠN

vn30

NHẬN ĐỊNH CHUNG

- Điểm số duy trì đà tăng từ vùng lập đáy ngắn hạn 860 điểm, thanh khoản gia tăng đồng thuận.
- Biểu đồ đang kiểm định kháng cự quan trọng tại 890 điểm (MA200) với biể hiện tích cực
- Chỉ báo RSI tiếp tục hồi phục từ hỗ trợ mức 40 từ kênh hỗ trợ. Chỉ báo MACD thu hẹp độ biến động, tín hiệu tích cực cho xu hướng tăng dài hạn hơn.
KẾT LUẬN: Điểm số chịu áp lực cung vùng điểm 890 điểm (MA200) nhưng đã kiểm định tích cực. Động lực cả trung và ngắn hạn tích cực có thể giúp điểm số nhanh chóng tiến về kháng cự trung hạn 910 điểm.

vn30

TỶ LỆ MÃ TĂNG/GIẢM TRONG RỔ CHỈ SỐ VN30

vn30

vn30