Home / CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ / BÀI VIẾT THÀNH VIÊN / QUỸ ĐẦU TƯ & ETF / Dự báo Review ETF 2 quỹ FTSE và V.N.M ETF quý 3/2019

Dự báo Review ETF 2 quỹ FTSE và V.N.M ETF quý 3/2019

Dự báo Review 2 quỹ  FTSE và V.N.M ETF quý 3/2019

30/08/2019: FTSE và V.N.M  chốt dữ liệu để tính toán
06/09/2019: FTSE ETF công bố kết quả review
13/09/2019: V.N.M ETF công bố kết quả review
20/09/2019: 2 quỹ ETF giao dịch ngày cuối cùng để kết thúc kì review.
Nhận định chung
Hoạt động 2 quỹ ETF quý 3 chững lại do những bất ổn của từ thị trường thế giới, đặc biệt quỹ FTSE ETF có xu hướng thoái vốn dần với số chứng chỉ quỹ giảm dần gần đây và VNM ETF cũng không thể tăng thêm chứng chỉ quỹ sau một đợt này mạnh trước đó.
Trong kì review này 2 quỹ có thể thêm mới VJC do room nước ngoài của VJC vượt trên 10% đủ điều kiện để vào 2 quỹ, nếu VJC được thêm mới sẽ ảnh hưởng đến phần lớn các mã còn lại bị bán.
Dự báo review FTSE ETF: 
  • Thêm mới: VJC
  • Loại ra: CII
CII không đủ điền kiện thanh khoản để duy trì trong rổ nên bị loại ra trong kì này. Ở chiều ngược lại VJC đạt đầy đủ điều kiện theo dữ liệu hiện tại nên có thể được thêm mới vào rổ.
Dự báo quỹ V.N.M ETF: 
  • Thêm mới: VJC
  • Loại ra: NT2
NT2có thể bị loại ra khỏi rổ do vốn hóa nằm ngoài ngưỡng 98% do giá giảm mạnh trong thời gian gần đây. Do loại NT2 ra nên rổ danh mục VNM ETF dưới 25 mã, là ngưỡng cần phải bổ sung một cổ phiếu khác vào danh mục, hiện tại VJC đã đạt đầy đủ điều kiện vào rổ VNM ETF kì này nên có thể sẽ được thêm vào.
Ước lượng  mua/bán của 2 quỹ trong kì review như sau:
1. Mua/bán của quỹ ETF FTSE
etf
2. Mua/bán của quỹ ETF V.N.M
etf