CVT_Tín hiệu tích cực

CVT_Tín hiệu tích cực

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: Tăng giá

- Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ dương, MACD nằm dưới đường trung tâm và đường tín hiệu.

- Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, chạm kênh Bollinger trên.

- Đường MAs: MA20 cắt xuống MA200 và hướng về MA50.

Nhận định: Cổ phiếu CVT đã hình thành mô hình 2 đáy trung hạn với ngưỡng đáy sau cao hơn ngưỡng đáy trước. Chỉ báo RSI đang báo hiệu xu hướng tích cực trong khi chỉ báo MACD cho thấy tín hiệu đảo chiều tích cực. Đường giá cổ phiếu nằm dưới dải mây Ichimoku và đang kiểm tra lại ngưỡng MA200 cho thấy xu hướng tăng giá trung hạn vẫn chưa hình thành. Như vậy, vị thế tăng mạnh CVT sẽ được xác lập khi cổ phiếu này vượt ngưỡng giá 20 với lượng thanh khoản lớn. Động lực tăng sẽ giúp cỏ cổ phiếu hồi phục và kiêm tra vùng giá 23-24.

cvt

(Nguồn: BSC)