DGW_Tăng giá trung hạn

DGW_Tăng giá trung hạn

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: Hồi phục.

- Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ dương, MACD nằm dưới đường trung tâm và đường tín hiệu.

- Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, hồi phục từ vùng quá bán.

- Đường MAs: MA20 cắt lên MA50 và MA200

Nhận định: Cổ phiếu DGW đã hình thành mô hình 2 đáy trung hạn với ngưỡng đáy sau cao hơn ngưỡng đáy trước. Chỉ báo RSI đang báo hiệu xu hướng tích cực trong khi chỉ báo MACD đang đảo chiều tích cực. Đường giá cổ phiếu đã vượt lên dải mây Ichimoku và thị giá cũng đã vượt lên ngưỡng MA200 đêỳ củng cố tín hiệu tăng giá trung hạn với ngưỡng hỗ trợ tại vùng giá 23. Như vậy, DGW sẽ hồi phục trở lại vùng giá 26-27 trong các phiên giao dịch tới.

(Nguồn: BSC)