Home / PHÂN TÍCH & NHẬN ĐỊNH / Ý TƯỞNG & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ / Phân tích & Dự báo xu hướng VN30-INDEX tuần 5/8-9/8/2019

Phân tích & Dự báo xu hướng VN30-INDEX tuần 5/8-9/8/2019

VN30: KIỂM ĐỊNH KHÁNG CỰ QUAN TRỌNG

vn30

NHẬN ĐỊNH CHUNG

- Điểm số duy trì đà tăng từ vùng lập đáy ngắn hạn 860 điểm, thanh khoản gia tăng đồng thuận.
- Biểu đồ tăng chậm tích lũy trong những vùng hộp cao dần. Chạm kháng cự quan trọng tại 890 điểm (MA200)
- Chỉ báo RSI đi ngang trên mức 50, củng cố xu hướng trung hạn. Tuy nhiên chỉ báo MACD có dấu hiệu suy yếu ngắn hạn trong 1 tuần gần nhất
KẾT LUẬN: Điểm số chịu nhiều áp lực cung ngắn hạn và tích luỹ vùng 876-893 điểm. Vùng hỗ trợ trung hạn sẽ được xác lập nếu giá vượt thành công kháng cự quan trọng tại mốc 900 điểm.
vn30
TỶ LỆ MÃ TĂNG/GIẢM TRONG RỔ CHỈ SỐ VN30
vn30
vn30