Home / PHÂN TÍCH & NHẬN ĐỊNH / PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, VĨ MÔ, NGÀNH / FED giảm lãi suất điều hành với 25 điểm phần trăm xuống 2,00-2,25%

FED giảm lãi suất điều hành với 25 điểm phần trăm xuống 2,00-2,25%

Điều rút ra từ quyết định của Fed: Như kỳ vọng. Uỷ ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đề cập tới yếu tố triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu và lạm phát yếu. Theo Ủy ban này, mức tăng trưởng hiện tại là “khiêm tốn” và thị trường lao động “mạnh”. FED vẫn cởi mở với việc tiếp tục giảm lãi suất nếu điều kiện cần thiết.

Cùng với việc cắt lãi suất, Ủy ban cũng quyết định ngừng cắt giảm trái phiếu nắm giữ trong sổ kế toán. Trong tháng 11 2017, Fed bắt đầu cắt giảm tỷ trọng danh mục trái phiếu.

Một vấn đề lớn đã kéo dài từ năm 2018: sự đảo chiều của đường cong lãi suất.

Kể từ tháng 5 tín phiếu Kho bạc 3 tháng đã mang lại lợi tức hơn kỳ hạn 10 năm. Trong khi một số câu hỏi liệu đường cong lãi suất đảo chiều vẫn có khả năng dự đoán về dự báo suy thoái sắp tới, việc cắt giảm lãi suất qua đêm của Fed sẽ làm giảm tín phiếu 3 tháng dưới mức kỳ hạn 10 năm.

Ngay sau thông báo của FED, dưới đây là lãi suất của các kỳ hạn khác nhau:

  • Tín phiếu Kho bạc 3 tháng: 2,06%
  • Tín phiếu Kho bạc 2 năm: 1,85%
  • Tín phiếu Kho bạc 5 năm: 1,83%
  • Tín phiếu Kho bạc 10 năm: 2,03%

Từ đây, đường lợi tức trái phiếu có thể dốc trở lại trong các tháng tới.

Khi FED bắt đầu đợt cắt giảm đầu tiên kể từ Tháng 9 2007, chúng tôi đã xem xét chỉ số S&P 500 đã làm được gì trong các chu kỳ trước đó. Trong số 14 chu kỳ cắt giảm lãi suất kể từ đầu những năm 1980, chỉ có 3 trường hợp lợi nhuận thị trường âm giữa lần cắt giảm đầu tiên và đợt tăng lãi suất sau đó, bao gồm: 1983-1984, 1986 và 2001-2004.

Diễn biến chỉ số S&P 500 trong chu kỳ cắt giảm lãi suất từ năm 1982

fed

(Nguồn: VDSC)