MSN_Hồi phục

MSN_Hồi phục

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: Tăng giá.

- Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ âm, MACD cắt lên đường tín hiệu.

- Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, RSI tăng nhẹ.

- Đường MA: 3 đường MA nằm trong xu hướng giảm.

Nhận định: Cổ phiếu MSN vừa tạo thành mô hình 2 đáy với ngưỡng đáy sau cao hơn ngướng đáy trước. Thanh khoản cổ phiếu có xu hướng tăng trở lại đồng thuận với nhịp tăng giá và đã vượt lên ngưỡng giao dịch trung bình 20 phiên. Cả mô hình vận động và đà tăng thanh khoản đều báo hiệu một xu hướng tăng trong khá vững chắc. Chỉ báo MACD đang ủng hộ xu hướng tăng giá của cổ phiếu. Việc đường giá vẫn chưa vượt dải mây ichimoku cũng cho thấy vị thế tăng giá trong trung hạn vẫn chưa hoàn toàn xác định. Như vậy, MSN sẽ kiểm tra lại vùng kháng cự 88-90 trong các phiên giao dịch tới.

MSN

(Nguồn: BSC)