PVS_Tín hiệu tích cực

PVS_Tín hiệu tích cực

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại:Tăng giá.

- Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ âm, MACD đang nằm trên đường tín hiệu.

- Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, RSI tiếp cận kenh Bollinger trên.

- Đường MA: MA20 và MA200 tăng trong khi MA50 đi ngang.

Nhận định: Cổ phiếu PVS đang nằm trong xu hướng tăng giá sau khi tích lũy ngắn hạn tại ngưỡng giá 22. Tín hiệu về xu hướng tăng đang xác lập khi cổ phiếu hồi phục mạnh sau khi chạm ngưỡng đáy 22.80 (Fibonacci 50.0%). Chỉ báo RSI và chỉ báo MACD đều đang cho thấy tín hiệu tích cực với xu thế tăng khá vững chắc. Thanh khoản cổ phiếu vẫn đang giao dịch quanh ngưỡng trung bình 20 phiên, cho thấy nhịp tăng vẫn dang duy trì Đường giá PVS đang được nâng đỡ bởi dải mây Ichimoku cũng duy trì xu hướng tăng giá. Như vậy, PVS có thể sẽ kiểm tra lại ngưỡng kháng cự tiếp theo tại ngưỡng giá 26.5 (Fibonacci 78.6%).

pvs

(Nguồn: BSC)