VCG_Bứt phá ngắn hạn

VCG_Bứt phá ngắn hạn

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: bứt phá trong ngắn hạn và giữ đà tăng trong trung hạn

- Chỉ báo xu hướng MACD: Vận động tăng, ở trên đường trung tâm và trên đường tín hiệu.

- Chỉ báo RSI: trong vùng quá mua

- Đường MA: Các đường MA tiếp tục xu hướng tăng trừ MA 50 đi ngang.

Nhận định: Cổ phiếu VCG đang vận động trong kênh giá 26.9 – 29.1. Chỉ báo RSI nằm trong vùng quá mua ủng hộ trạng thái tích bứt phá ngắn hạn. Chỉ báo MACD tiếp tục cho thấy vùng giá của VCG sẽ có khả tăng tiếp tục đà tăng ở các phiên tiếp theo. Vận động của tất cả các đường MA tiếp tục hướng lên trừ MA 50 đi ngang và thanh khoản tăng mạnh vượt mốc trung bình 20 phiên. Do vậy VCG sẽ tiếp tục xu hướng bứt phá ngắn hạn và giữ đà tăng trong trung hạn. Ngưỡng kháng cự của VCG là 28.8 và 29.8 và ngưỡng hỗ trợ tại 24.8 và 25.6. Có thể mở vị thế ngắn hạn trong vùng giá 26.4 - 27.1, chốt lời vùng giá 27.6 – 28.7 và cắt lỗ nếu VCG mất mốc 25.7.

VCG

(Nguồn:BSC)