Home / PHÂN TÍCH & NHẬN ĐỊNH / Ý TƯỞNG & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ / Kết quả review V.N.M ETF quý 2/2019 & Ước tính Mua/Bán 2 quỹ ETF

Kết quả review V.N.M ETF quý 2/2019 & Ước tính Mua/Bán 2 quỹ ETF

Kết quả Revew V.N.M ETF quý 2/2019
Rạng sáng ngày 15/6 V.N.M ETF  đã công bố kết quả review quý 2/2019 như sau:
Thêm mới : POW và UTI INC/KOREA (Hàn Quốc)
Loại ra: DPM, STB
Nhận định
Quỹ V.N.M ETF trong quý 2/2019 là quý có hoạt động tích cực nhất trong những năm gần đây, tính tới thời điểm hiện tại quỹ V.N.M ETF trong quý 2 đã huy động hơn 3 triệu CCQ (~49 triệu USD), đây là một con số kỷ lục đã giúp quỹ V.N.M ETF tăng tài sản lên 444.2 triệu USD.
Trong kì review này, quỹ nâng tỷ trọng cổ phiếu của VN là 70.59% tức mua ròng thêm 1.3% so với tỷ trọng hiện tại là 69.29%.  Loại ra 2 cổ phiếu là DPM và STB do không đảm bảo vốn hóa đủ lớn để có thể duy trì trong danh mục, làm số lượng cổ phiếu nắm giữ dưới 25 cổ phiếu đã buộc quỹ thêm mới 2 cổ phiếu là POW và một cổ phiếu nước ngoài để đảm bảo danh mục tối thiểu 25 cổ phiêú.
1.Ước lượng Mua/bán chi tiết của quỹ V.N.M ETF như sau:
etf
2. Bảng tổng giao dịch của 2 quỹ FTSE ETF và V.N.M ETF
etf