NLG_Tích lũy

NLG_Tích lũy

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: tích lũy, điều chỉnh trong ngắn hạn và có khả năng giữ đà hồi phục trong trung hạn

- Chỉ báo xu hướng MACD: Vận động đi ngang, ở dưới đường trung tâm và dưới đường tín hiệu.

- Chỉ báo RSI: trong vùng bán

- Đường MA: các đường MA tiếp tục xu hướng tăng trừ MA 20 giảm và MA 200 đi ngang.

Nhận định: Cổ phiếu NLG đang vận động trong kênh giá 28.1 – 30.45. Chỉ báo RSI nằm trong vùng bán ủng hộ trạng thái điều chỉnh và tích lũy trong ngắn hạn. Chỉ báo MACD tiếp tục cho thấy vùng giá của NLG sẽ có khả tăng tiếp tục điều chỉnh ở các phiên tiếp theo. Vận động của tất cả các đường MA tiếp tục hướng lên trừ MA 20 giảm và MA 200 đi ngang với thanh khoản đang tăng. Do vậy NLG sẽ tiếp tục xu hướng tích lũy và điều chỉnh trong ngắn hạn và có khả năng giữ đà hồi phục trong trung hạn. Ngưỡng kháng cự của NLG là 30.9 và ngưỡng hỗ trợ tại 27.82 và 28.55. Vùng mua thích hợp cho đầu tư ngắn hạn ở vùng giá 28.28 – 28.75, chốt lời vùng giá 29 – 30.5, cắt lỗ nếu NLG mất mốc 27.8.

NLG

(Nguồn: BSC)