VRE_Tích lũy

VRE_Tích lũy

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: tích lũy trong ngắn hạn và có khả năng giữ đà hồi phục trong trung hạn

- Chỉ báo xu hướng MACD: Vận động tăng, ở trên đường trung tâm và dưới đường tín hiệu.

- Chỉ báo RSI: trong vùng mua

- Đường MA: các đường MA tiếp tục xu hướng tăng.

Nhận định: Cổ phiếu VRE đang vận động trong kênh giá 34.8 – 35.7. Chỉ báo RSI nằm trong vùng mua ủng hộ trạng thái hồi phục và tích lũy trong ngắn hạn. Chỉ báo MACD tiếp tục cho thấy vùng giá của VRE sẽ có khả tăng tiếp tục đà tăng ở các phiên tiếp theo. Vận động của tất cả các đường MA tiếp tục hướng lên cùng thanh khoản đang giảm. Do vậy VRE sẽ tiếp tục xu hướng tích lũy và hồi phục trong ngắn hạn và có khả năng giữ đà hồi phục trong trung hạn. Ngưỡng kháng cự của VRE là 36.61 và ngưỡng hỗ trợ tại 31.80 và 33.

VRE

(Nguồn: BSC)