VNM_Tăng giá trung hạn

VNM_Tăng giá trung hạn

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: Tích lũy.

- Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ âm, MACD cắt xuống đường tín hiệu.

- Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, RSI đi ngang.

- Đường MA: 3 đường MA đều hội tụ quanh ngưỡng giá 130.

Nhận định: Cổ phiếu VNM đã xác lập ngưỡng hỗ trợ tại mức giá 125. Thanh khoản cổ phiếu vẫn duy trì tại ngưỡng trung bình 20 phiên khi chạm ngưỡng hỗ trợ 125 cho thấy xu hướng tích lũy vẫn sẽ tiếp tục trong ngắn hạn. Chỉ báo RSI ủng hộ xu hướng tích lũy trong khi chỉ báo MACD vẫn duy trì xu hướng điều chỉnh. Dải mây Ichimoku đi ngang cùng với xu hướng vận động của 3 đường MA cho thấy cổ phiếu đang nằm trong vùng tích lũy ngắn hạn. Như vậy, cổ phiếu VNM nhiều khả năng sẽ tích lũy quanh ngưỡng giá 126 trước khi kiểm ta lại ngưỡng giá 135.

VNM

(Nguồn: BSC)