Home / PHÂN TÍCH & NHẬN ĐỊNH / PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP / HDB: Mảng cho vay bán lẻ (không tính HD Saison) dẫn dắt tăng trưởng cho vay

HDB: Mảng cho vay bán lẻ (không tính HD Saison) dẫn dắt tăng trưởng cho vay

HDB

• Chúng tôi điều chỉnh giảm 15,6% giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDB) còn 27.500 đồng/CP và duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG với tổng mức sinh lời dự phóng 3,4%. Mức giảm giá mục tiêu của chúng tôi chủ yếu do (1) điều chỉnh giảm tỷ lệ tăng trưởng trong 10 năm sau kỳ dự báo còn 5%, so với giả định trước đây là 15% khi chúng tôi không tính dự báo cho hoạt động M&A và (2) gia tăng giả định lãi suất phi rủi ro.

• Chúng tôi nâng dự báo thu nhập ròng 2019 thêm 3%, chủ yếu do giảm vốn HĐKD và chi phí dự phòng bù đắp cho mức giảm tổng thu nhập từ HĐKD (TOI). Dự phóng thu nhập ròng 2019 của chúng tôi là 3,7 nghìn tỷ đồng (+14,4% YoY). Chúng tôi điều chỉnh dự báo thu nhập ròng 2020/2021 còn -4%/-2% do (1) chúng tôi kỳ vọng HDB sẽ hoàn thành xử lý nợ VAMC vào năm 2020 và (2) triển vọng thận trọng của chúng tôi cho tăng trưởng của HD Saison (HDS).

• Dự phóng tăng trưởng tín dụng dự phóng 2019 là 15% với cho vay bán lẻ (không tính HDS) là yếu tố dẫn dắt chính (tăng trưởng 22% YoY). Chúng tôi dự phóng tăng trưởng cho vay 2019 sẽ đạt 15,7%/11% YoY cho ngân hàng mẹ/HD Saison. Tăng trưởng tín dụng dự phóng 2019 của chúng tôi chênh lệch với kế hoạch 24% của ngân hàng hợp nhất do chưa có khung thời gian cụ thể cho tuân thủ BASEL II tại HDB, và chúng tôi hiện đang thận trọng về môi trường tín dụng tại khu vực nông thôn của Việt Nam, do dịch Tả heo Châu Phi và xuất khẩu nông nghiệp thấp của Việt Nam trong quý 1/2019. Trong khi dự báo lợi suất cho vay hợp nhất sẽ tiếp tục giảm do áp lực từ HD Saison, chúng tôi kỳ vọng mức tăng trong lợi suất tài sản sinh lời khi cán cân liên ngân hàng giảm.

• HDB hiện đang có định giá hợp lý, theo quan điểm của chúng tôi, với P/B dự phóng 2019 đạt 1,4 lần so với trung vị các ngân hàng khác là 1,3 lần và ROE dự phóng 2019 đạt 19% so với trung vị ngành 18%.

Chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng đối với mảng tài chính tiêu dùng. Thị trường tài chính tiêu dùng không đảm bảo vẫn còn tỷ lệ thâm nhập thấp nhưng top 3 công ty dẫn đầu có tăng trưởng chậm hơn so với tăng trưởng chung của thị trường. Truyền thông đã trích dẫn một quan chức NHNN rằng tăng trưởng mảng tài chính tiêu dùng đạt 29,3% trong năm 2018, cao hơn so với ước tính của chúng tôi đối với tăng trưởng tín dụng là 12,4% đối với 3 công ty tài chính dẫn đầu. HDS đạt tăng trưởng cho vay 0,9% trong quý 1/2019, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng hàng quý 17% năm 2016 và 4% năm 2017 trong khi cơ sở so sánh 461 triệu USD còn thấp so với mức 2,3 tỷ USD tại FE Credit (FEC) vào quý 1/2019. Nếu diễn giải tăng trưởng tín dụng tại HDS khác biệt, con số thấp này có thể cho thấy việc giải ngân kỷ luật và nỗ lực giữ cho vay bằng tiền mặt vào khoảng 1/3 dư nợ cho vay. Nợ đã xử lý chuẩn hóa theo năm của HDS trong quý 1/2019 đạt 6,6% cho vay gộp so với 13,8% của FEC.

Tỷ trọng cho vay trong dư nợ hợp nhất tại HDS giảm giúp ổn định chi phí tín dụng hợp nhất. Việc xem xét các chỉ báo nợ xấu mà chúng tôi cho là quan trọng, trong đó có thống kê nợ xấu chính thức, lãi phải thu / nợ, diễn biến lợi suất cho vay và NIM. Nợ nhóm 2 tăng 90 điểm cơ bản trong quý 1/2019, lợi suất cho vay của ngân hàng mẹ cải thiện 20 điểm cơ bản và nợ xấu hợp nhất ổn định tại mức 1,5%, hoàn toàn trên cơ sở số liệu quý 1/2019. HDB cho biết bán lẻ và dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa có 10% cho vay nông nghiệp trong năm 2018. Thử thách đối với ngân hàng là khống chế nợ xấu mới hình thành trong các quý còn lại của năm 2019.

(Nguồn: VCSC)