PLX_Xu hướng tăng

PLX_Xu hướng tăng

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: Tăng giá trung hạn.

- Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ dương, MACD nằm trên đường tín hiêu và đường trung tâm.

- Chỉ báo RSI: Vùng mua quá, RSI vẫn có xu hướng tăng.

- Đường MA: 3 đường MA đều có xu hướng tăng.

Nhận định: PLX đang nằm trong xu hướng tăng giá khá mạnh từ đầu năm. Thanh khoản cổ phiếu đang duy trì ở mức trung bình 20 phiên, báo hiệu động lực tăng vẫn còn. Chỉ báo MACD vẫn ủng hộ xu hướng tăng trong khi chỉ báo RSI đã cho thấy tín hiệu đảo chiều ở vùng quá mua và chạm kênh Bollinger trên . Nhịp vận động của 3 đường MA và sự hỗ trợ của dải mây Ichimoku vẫn cho thấy cổ phiếu đang có nhịp tăng vững chắc trong trung và dài hạn. Như vậy, PLX sẽ tạo một nhịp tích lũy ngắn hại quanh ngưỡng giá 66 trước khi tăng trở lại ngưỡng đỉnh cũ tại mức giá 74.

(Nguồn: BSC)