PNJ_Bứt phá

PNJ_Bứt phá

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: bứt phá trong ngắn hạn và giữ đà tăng trong trung hạn

- Chỉ báo xu hướng MACD: Vận động tăng, ở trên đường trung tâm và trên đường tín hiệu.

- Chỉ báo RSI: trong vùng quá mua

- Đường MA: Các đường MA tiếp tục xu hướng tăng.

Nhận định: Cổ phiếu PNJ đang vận động trong kênh giá 103.7 – 108.77. Chỉ báo RSI nằm trong vùng quá mua ủng hộ trạng thái tích bứt phá ngắn hạn. Chỉ báo MACD tiếp tục cho thấy vùng giá của PNJ sẽ có khả tăng tiếp tục đà tăng ở các phiên tiếp theo. Vận động của tất cả các đường MA tiếp tục hướng lên cùng thanh khoản tăng mạnh vượt mốc trung bình 20 phiên. Do vậy PNJ sẽ tiếp tục xu hướng bứt phá ngắn hạn và giữ đà tăng trong trung hạn. Ngưỡng kháng cự của PNJ là 110.63 và ngưỡng hỗ trợ tại 98.89 và 101.22. Có thể mở vị thế ngắn hạn trong vùng giá 104 - 108.3, chốt lời vùng giá 110 – 114.13 và cắt lỗ nếu PNJ mất mốc 102.7.

(Nguồn: BSC)