DRC_Tăng giá

DRC_Tăng giá

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: Tăng giá.

- Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ âm, MACD cắt lên cả đường trung tâm và đường tín hiệu.

- Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, RSI phá kênh Bollinger trên.

- Đường MA: MA 20 hướng lên và cắt cả 2 đường MA50 và MA200.

Nhận định: DRC đã tạo thành mô hình 2 đáy với xu hướng tăng giá mạnh khi ngưỡng đáy sao cao hơn ngưỡng đáy trước. Thanh khoản cổ phiếu trong các phiên giao dịch gần đây duy trì tại ngưỡng trung bình 20 phiên, báo hiệu xu thế tăng khá mạnh mẽ. Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI đều ủng hộ nhịp tăng giá . Vận động 3 đường MA cũng cho thấy lực hồi phục ngắn hạn khi MA20 có dấu hiệu đảo chiều hướng lên. Đường giá giao dịch vượt lên dải mấy Ichimoku cũng cho thấy đường giá đã đảo chiều sang xu hướng tích cực. Như vậy, với xu hướng tăng ủng hộ bởi cả thanh khoản và các chỉ báo PTKT, DRC sẽ kiểm tra lại ngưỡng giá 25 (tương đương với Fibonacci 61.8%) trong các phiên giao dịch tới.

(Nguồn: BSC)