TNG_Tích lũy

TNG_Tích lũy

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: Tích lũy

- Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ âm, MACD cắt xuống đường trung tâm.

- Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, tiếp cận vùng quá bán.

- Đường MAs: MA 20 hội tụ với MA50, MA 200 duy trì xu hướng tăng.

Nhận định: TNG hiện đang nằm trong xu hướng tích lũy tại ngưỡng giá 20.4 sau khi điều chỉnh từ vùng đỉnh 24. Thanh khoản vẫn đang suy yếu cho thấy chu kỳ tích lũy còn kéo dài. Chỉ báo RSI đang đi ngang cũng ủng hộ xu hướng này trong khi chỉ bao MACD vẫn đang duy trì xu hướng điều chỉnh. 3 đường MA đang hội tụ tại ngưỡng giá 20-21 với xu hướng đi ngang. Dải mây ichimoku vẫn đang nằm trên đường giá với xu thế đi ngang cho thấy nhịp tích lũy vẫn tiếp tục. Như vậy, TNG sẽ duy trì xu hướng tích lũy tại vùng giá 20-21 trong trung hạn.

(Nguồn: BSC)