Home / PHÂN TÍCH & NHẬN ĐỊNH / PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP / PPC: LNST báo cáo tăng trưởng mạnh mẽ dù LNST cốt lõi đi ngang

PPC: LNST báo cáo tăng trưởng mạnh mẽ dù LNST cốt lõi đi ngang

• CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đã công bố KQKD quý 1/2019 trong đó LNST cốt lõi đi ngang khi cổ tức được nhận, chủ yếu đến từ nhà máy điện than Hải Phòng (HND), bù đắp cho sản lượng điện bán thấp do một số vấn đề kỹ thuật.

• Trong khi đó, LNST báo cáo quý 1/2019 tăng mạnh 27,2% YoY đạt 243 tỷ đồng trong bối cảnh (1) PPC ghi nhận lãi tỷ giá nhẹ trong quý 1/2019 là 5 tỷ đồng so với lỗ tỷ giá trong quý 1/2018 là 60 tỷ đồng, (2) ghi nhận 105 tỷ đồng hồi tố cho phần lỗ tỷ giá đã thực hiện 2016 bù đắp cho khoảng trích lập dự phòng 124 tỷ đồng cho nhà máy điện than Quảng Ninh (QTP) do đánh giá lại chênh lệch giá thị trường so với giá trị sổ sách.

• LNST cốt lõi quý 1/2019 hoàn thành 24,5% dự báo cả năm 2019 của chúng tôi. Chúng tôi có khả năng điều chỉnh tăng cổ tức được nhận và điều chỉnh giảm sản lượng điện bán, do đó có khả năng sẽ điều chỉnh giảm nhẹ cho dự báo lợi nhuận 2019 của chúng tôi.

Sản lượng điện thương phẩm quý 1/2019 giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 1,1 tỷ kWh do vấn đề kỹ thuật. Ban lãnh đạo cho biết trong quý 1/2019, cả hai nhà máy Phả Lại 1 và Phả Lại 2 gặp phải một số vấn đề kỹ thuật nhỏ khiến sản lượng điện thương phẩm sụt giảm. Ban lãnh đạo cũng cho biết thêm các vấn đề nói trên không nghiêm trọng nhưng chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết. Chúng tôi sẽ trình bày các vấn đề này cụ thể hơn trong báo cáo cập nhật tới nhưng cho rằng có khả năng sẽ điều chỉnh giảm dự báo sản lượng điện thương phẩm cả năm.

Ghi nhận hồi tố lỗ tỷ giá đã thực hiện 2016 bù đắp cho chi phí trích lập dự phòng liên quan đến QTP. Sau khi trì hoãn ghi nhận trong năm 2018, PPC đã ghi nhận doanh thu 105 tỷ đồng cho khoản hồi tố lỗ tỷ giá đã thực hiện 2016 trong quý 1/2019, phù hợp với dự báo của chúng tôi (120 tỷ đồng) vì công ty cho biết 15 tỷ đồng còn lại dự kiến sẽ được ghi nhận trong năm nay. Trong khi đó, công ty cũng trích lập dự phòng 124 tỷ đồng cho QTP theo giá thị trường vào cuối quý 1/2019.

HND trả cổ tức cao, vượt dự báo của chúng tôi. HND tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 500VND/cổ phiếu trong quý 1/2019, theo đó số tiền cổ tức mà PPC được nhận là 65 tỷ đồng, tương đương 76,9% dự báo cả năm của chúng tôi. Theo tài liệu ĐHCĐ của HND cho biết công ty xin ý kiến cổ đông về việc trả cổ tức 7,5% mệnh giá (nhiều khả năng sẽ bằng tiền mặt) cho năm 2018, cao hơn 50% so với dự báo của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi có thể sẽ điều chỉnh tăng dự báo cổ tức được nhận cho PPC.

(Nguồn: VCSC)