Home / PHÂN TÍCH & NHẬN ĐỊNH / Ý TƯỞNG & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ / Kết quả review VN30 tháng 1/2019 & Ước tính Mua/Bán ETFVN30

Kết quả review VN30 tháng 1/2019 & Ước tính Mua/Bán ETFVN30

Kết quả Revew VN30 tháng 1/2019
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa công bố danh mục cổ phiếu thành phần chỉ số VN30 cho kỳ tháng 01/2019 vào chiều hôm qua.

Thêm mới: VHM, TCB, HDB, EIB
Loại ra: KDC, HSG, BMP, PLX

Danh mục chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 11/2, các quỹ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục đến ngày thứ 6 ngày 1/2.
Các mã được mua nhiều: VHM (+2.5tr cp), TCB(+14.4tr cp), HDB(+4.6tr cp), EIB (~+6tr cp)
Các mã bị bán nhiều gồm: PLX(-938k cp), KDC (-1tr cp), HSG (-1.8tr cp), STB (-1.2tr cp), VIC (-1.8tr cp), VPB (-1.9tr cp), VRE (-4.5tr cp)..
Ước lượng Mua/bán của quỹ ETF VN30 như sau:
vn30