FMCG là gì?

Khái niệm FMCG là gì:

FMCG là viết tắt của Fast Moving Consumer Goods (Nhóm hàng tiêu dùng nhanh), bao gồm nhiều chủng loại hàng tiêu dùng được ưa chuộng bởi khách hàng và có khả năng tiêu dùng nhanh chóng.

Vậy tiêu chí nào để đánh giá các mặt hàng nào được vào nhóm Fast Moving Consumer Goods

Khả năng mua lại của khách hàng rất cao
– Tiền lời trên từng đơn vị sản phẩm thấp
– Nhà sản xuất mua nguyên liệu thô từ nhà cung cấp và sản xuất với quy mô lớn
– Thời gian sử dụng ngắn
– Giá sản phẩm thấp
– Nhà sản xuất không làm việc với người dùng cuối (end user) mà thường thông qua các hệ thống bán lẻ.

Đối với FMCG, bộ phận sale thì các level được sắp xếp từ thấp đến cao như sau:

Sale man (Sale Rep) –> Sale Sup –> Area sale manager –> Regional sale manager –> National sale manager.

giải thích các vị trí :

Sale man : nhân viên kinh doanh.

Sale Rep (Sale Representtative) : đại diện kinh doanh

Sale Sup (Sale Supervisor) : giám sát kinh doanh

Area Sales Manager : giám đốc Kinh Doanh Khu Vực

fmcg
Kệ hàng tiêu dùng nhanh