Home / Giáo dục / Thuật ngữ / Ngưỡng kháng cự là gì?

Ngưỡng kháng cự là gì?

Ngưỡng kháng cự ( Resistance ): được xác định cổ phiếu đang trong xu hướng Uptrend, là nơi mà lực bán ra sẽ lớn hơn lực mua vào, cổ phiếu có xu hướng giảm giá trở lại.

Uptrend là gì?

Ngưỡng hỗ trợ là gì?