Home / Giáo dục / Thuật ngữ / Ngưỡng hỗ trợ là gì?

Ngưỡng hỗ trợ là gì?

Ngưỡng hỗ trợ ( Support ): được xác định khi cổ phiếu đang trong xu hướng Downtrend, là nơi mà lực mua vào sẽ lớn hơn lực bán ra, cổ phiếu có xu hướng tăng giá trở lại.

Downtrend là gì?

Ngưỡng kháng cự là gì?