Home / PHÂN TÍCH & NHẬN ĐỊNH / PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP / VHC: Doanh thu xuất khẩu 5 tháng đầu năm của VHC tăng 40% so với cùng kỳ

VHC: Doanh thu xuất khẩu 5 tháng đầu năm của VHC tăng 40% so với cùng kỳ

Tin doanh nghiệp – Doanh thu xuất khẩu 5 tháng đầu năm của VHC tăng 40% so với cùng kỳ. Tiếp tục đánh giá Khả quan – Hôm nay, VHC (Khả quan) công bố doanh thu xuất khẩu 5 tháng đầu năm đạt 132,25 triệu USD, tăng 40% so với cùng kỳ. Công ty cho biết doanh thu xuất khẩu tăng nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 5% so với cùng kỳ) và giá tăng mạnh 33% so với cùng kỳ. Kết quả xuất khẩu rất khả quan và cao hơn dự báo của chúng tôi, là tăng khoảng 30% so với cùng kỳ trong 5 tháng đầu năm.

Kết luận đầu tư.

Tiếp tục đánh giá Khả quan. Dựa trên dự báo mới của chúng tôi, chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu VHC từ 75.760đ xuống 66.840đ, tương đương P/E dự phóng là 10 lần. Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo KQKD của công ty trong năm nay và hiện dự báo LNST sẽ tăng trưởng 5,4%. Kết quả xuất khẩu khả quan phần nào là do loại trừ VDTG. Dù vậy giá bán và nguồn cung tăng là những thông tin tích cực. Tuy nhiên, với việc bán 65% cổ phần tại một công ty con chủ chốt, chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo cho năm 2018 đối với VHC. Chúng tôi cũng lo ngại về yếu tố minh bạch liên quan đến thương vụ bán cổ phần. Vạn Đức Tiền Giang (VDTG) không còn là công ty con của VHC kể từ cuối tháng 2/2018 và ảnh hưởng đến KQKD chung của VHC – VHC đã giảm tỷ lệ sở hữu tại VDTG, một công ty con lớn từ 100% xuống 35% vào cuối tháng 2 vừa qua khi công ty này phát hành cổ phiếu mới cho một NĐT cá nhân.

Và kể từ đó, VDTG trở thành công ty liên kết và do đó không còn hợp nhất doanh thu và lợi nhuận với VHC. Trong 5 tháng đầu năm, doanh thu xuất khẩu của VHC (tăng 40% so với cùng kỳ như báo cáo) không bao gồm doanh thu xuất khẩu của Vạn Đức Tiền Giang trong giai đoạn tháng 1-tháng 5/2017 cũng như trong tháng 1-tháng 5/2018. Nếu chúng ta tính cả đóng góp của VDTG trong cả hai giai đoạn này, doanh thu xuất khẩu của VHC 5 tháng đầu năm sẽ chỉ tăng 18% so với cùng kỳ theo ước tính của chúng tôi. Trong năm 2017, VDTG đạt doanh thu thuần 2.078 tỷ đồng, đóng góp 25,6% doanh thu thuần của VHC và LNST đạt 178 tỷ đồng, đóng góp 29,4% LNST của VHC. VDTG là nhà máy chế biến cá với công suất 150 tấn cá nguyên liệu/ ngày và có diện tích nuôi cá là 200 ha. Thị trường xuất khẩu chính của VDTG là Mỹ, chiếm khoảng 85% tổng doanh thu xuất khẩu trong năm ngoái.

Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo cho năm 2018 và hiện dự báo LNST tăng trưởng 5,4% - Do không còn đóng góp từ VDTG trong 10 tháng tới, chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo về KQKD của VHC trong năm 2018. Dự báo doanh thu thuần được điều chỉnh giảm 8,5% từ 9.774 tỷ đồng, tăng trưởng 19,9% xuống 8.945 tỷ đồng, tăng trưởng 9,7%. Và dự báo LNST điều chỉnh giảm 11,5% từ 720 tỷ đồng, tăng trưởng 21,3% xuống 637 tỷ đồng, tăng trưởng 5,4%. Các giả định của chúng tôi gồm:

1. Sản lượng xuất khẩu cá tra là 77.496 tấn, giảm 4%. Trong đó, sản lượng xuất khẩu sang các thị trường lớn như sau:

• Mỹ: 37.628 tấn, giảm 12,5% so với năm 2017 do VDTG không còn được hợp nhất vào VHC

• EU: 8.645 tấn, giảm 10%

• Trung Quốc: 12.363 tấn, tăng 18,2%

2. Chúng tôi kỳ vọng giá bán bình quân tăng 17,3% từ 3,13 USD/kg trong năm ngoái lên 3,67 USD/kg trong năm nay sau những biến động trên thị trường gần đây.

3. Do đó, chúng tôi ước tính giá trị xuất khẩu cá tra đạt 285,8 triệu USD, tăng 12,6%.

4. Chúng tôi dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp xuất khẩu cá tra là 13,9% giảm so với mức 14,4% năm 2017 do tỷ lệ tự cung cấp nguyên liệu thô dưới 50% và công ty phải mua cá nguyên liệu giá cao từ người nông dân.

5. Dự báo doanh thu từ các sản phẩm giá trị gia tăng là 8 triệu USD, giảm 20% so với cùng kỳ do không còn đóng góp của VDTG, nơi có dây chuyền cá nướng.

6. Tỷ suất lợi nhuận gộp chung dự báo là 13,6%.

7. Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/ doanh thu là 5,1%, không đổi so với năm 2017. Theo đó, chúng tôi dự báo EPS dự phóng 2018 là 6.684đ, tương đương P/E dự phóng 2018 là 7,4 lần.

Quan điểm đầu tư 

Tiếp tục đánh giá Khả quan. Dựa trên mức dự báo mới, chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu VHC từ 75.760đ xuống 66.840đ, tương đương P/E dự phóng là 10 lần.

Triển vọng dài hạn trái chiều với thực tế công ty gần đây đã thành công trong việc tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu và tăng tỷ trọng đóng góp của các sản phẩm có giá trị cao hơn. Tuy nhiên, công ty vẫn cần thêm thời gian để cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp do nhu cầu từ thị trường Trung Quốc tăng giúp đẩy mạnh doanh thu nhưng cũng làm giảm tỷ suất lợi nhuận chung. Trong khi đó triển vọng từ thị trường Mỹ vẫn chưa rõ ràng. NĐT cũng tỏ ra lo ngại về vấn đề quản trị doanh nghiệp sau những động thái gần đây liên quan đến VDTG.

(Nguồn: HSC)

Show Buttons
Hide Buttons