Home / CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ / BÀI VIẾT THÀNH VIÊN / Kết quả Review FTSE index quý 2/2018 & Ước tính Mua/Bán của quỹ

Kết quả Review FTSE index quý 2/2018 & Ước tính Mua/Bán của quỹ

Chiều ngày 01/6/2018 FTSE đã công bố review danh mục quý 2 với kết quả như sau:

Thêm mới: Không có

Loại ra: FLC

Quỹ sẽ có 2 tuần để review Mua/bán từ ngày 4/6-15/6/2018

Nhận xét: FLC vi phạm tiêu chí vốn hóa trong kì này nên bị loại khỏi rổ FTSE index. Do FTSE không thêm mới nhưng lại loại FLC ra nên hầu các mã khác sẽ được mua thêm trong kì này. VIC do vượt tỷ trọng 15% nên cũng sẽ bị bán bớt để về tỷ trọng theo quy định.

Quỹ ETF của FTSE đang có tài sản 318 triệu USD, ước tính MUA/BÁN của quỹ trong kì review diễn ra từ ngày 4/6-15/6 như sau.

ftse

Show Buttons
Hide Buttons