Home / PHÂN TÍCH & NHẬN ĐỊNH / PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP / TNG: Tập trung cho hoạt động mở rộng quy mô sản xuất là động lực thúc đẩy tăng trưởng

TNG: Tập trung cho hoạt động mở rộng quy mô sản xuất là động lực thúc đẩy tăng trưởng

Tập trung cho hoạt động mở rộng quy mô sản xuất là động lực thúc đẩy tăng trưởng

■ Kế hoạch kinh doanh 2018 với doanh thu 2.750 tỷ đồng và Lợi nhuận ròng 127 tỷ đồng, cổ tức 20% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu

■ Kết quả kinh doanh 2017 khả quan với 2.489 tỷ đồng doanh thu (+32% yoy) và 115 tỷ đồng LNST (+42% yoy). Lợi nhuận tăng mạnh nhờ mở rộng quy mô sản xuất

■ Các hiệp định tự do thương mại (CPTTP, EVFTA) được kỳ vọng sẽ càng tạo đà cho ngành dệt may phát triển

■ Chính sách cơ cấu lại khách hàng tập trung vào các khách hàng lớn có thương hiệu và uy tín giúp công ty kiểm soát giảm giá vốn, chi phí qua đó cải thiện biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận ròng

■ Chúng tôi dự phóng năm 2018 TNG đạt doanh thu 3.008 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 145 tỷ đồng. EPS 2018 ước đạt 2.951 đồng.

(Nguồn; MBS)

Show Buttons
Hide Buttons