Home / PHÂN TÍCH & NHẬN ĐỊNH / PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP / IMP: Kỳ vọng tăng trưởng lạc quan kể từ 2018 trở đi.

IMP: Kỳ vọng tăng trưởng lạc quan kể từ 2018 trở đi.

Cập nhật KQKD Q1/2018. Doanh thu mở rộng, tỷ suất lợi nhuận cải thiện và chi phí được kiểm soát tốt giúp LNST tăng trưởng 27% so với Q1/2017. Kết thúc quý đầu của năm, IMP đã hoàn thành ~18% kế hoạch doanh thu và 22% kế hoạch lợi nhuận. Mặc dù tình hình đấu thầu chưa thuận lợi khiến doanh thu kênh ETC phục hồi chậm hơn so với kỳ vọng của chúng tôi, thế nhưng kết quả công ty đạt được vẫn tương đối tích cực.

Dự báo KQKD cả năm. Chúng tôi ước tính doanh thu thuần là 1.477 tỷ đồng (+27% yoy) và LNST là 156 tỷ đồng (+33% yoy).

imp

Khuyến nghị đầu tư

Chúng tôi ưa thích cổ phiếu IMP bởi đây là một trong số ít doanh nghiệp đã thành công trong việc nâng cấp nhà máy sản xuất dược phẩm đạt chuẩn EU-GPM để đưa chất lượng sản phẩm đạt những tiêu chuẩn cao hơn, đáp ứng nhu cầu thay thế thuốc nhập khẩu. Doanh thu kênh ETC phục hồi chậm do tình hình đấu thầu không thuận lợi phần nào đã phản ánh lên giá cổ phiếu IMP. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá triển vọng tăng trưởng trong trung và dài hạn vẫn tích cực. Do đó BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu IMP dựa trên giá mục tiêu 70.700 đồng, +15% so với giá đóng cửa ngày 10/5/2018. EPS sau quỹ khen thưởng năm 2018~ 3.203 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E forward 19,2 lần. Chúng tôi kỳ vọng công ty có thể đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận cao kể từ năm 2019 khi chính sách đầu thầu diễn biến theo chiều hướng thuận lợi hơn đồng thời hoạt động xuất khẩu có sự khởi sắc đáng kể giúp IMP đẩy mạnh công suất nhà máy công nghệ cao hiện hữu.

Kết quả kinh doanh Q1/2018 vẫn tương đối tích cực mặc dù đấu thầu thuốc kênh ETC chưa khả quan.

IMP công bố BCTC quý đầu năm 2018 với doanh thu thuần đạt 253 tỷ đồng, tăng 13% yoy, với đóng góp doanh thu kênh OTC và ETC là 82% và 18%, tăng trưởng lần lượt 12% và 16% yoy. Chúng tôi thấy rằng IMP vẫn chưa ghi nhận doanh thu từ đấu thầu thuốc nhóm 1,2 do tình hình đấu thầu kênh ETC không thuận lợi.

Chiến lược dài hạn của công ty là sản xuất thuốc chất lượng cao xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, do đó nhiều khả năng IMP đang chuyển hướng từ xuất khẩu thuốc đạt tiêu chuẩn WHO-GMP sang EU-GMP và công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện thủ tục lấy Visa cho việc xuất khẩu.

Chính sách dự trữ nguyên liệu hợp lý và thay đồi giá bán kịp thời đã tác động tích cực đến biên lợi nhuận gộp mặc dù chi phí nguyên liệu dược phẩm có xu hướng tăng ở những tháng đầu năm nay. Cụ thể, tỷ suất biên gộp tăng 0,3% lên mức 41,3%. Lợi nhuận gộp đạt 104 tỷ đồng, +15% yoy.

Như vậy, doanh thu mở rộng, tỷ suất lợi nhuận cải thiện và chi phí được kiểm soát tốt giúp LNST tăng trưởng 27% so với Q1/2017. Kết thúc quý đầu của năm, IMP đã hoàn thành ~18% kế hoạch doanh thu và 22% kế hoạch lợi nhuận. Mặc dù tình hình đấu thầu chưa rõ ràng khiến doanh thu kênh ETC phục hồi chậm hơn so với kỳ vọng của chúng tôi, thế nhưng kết quả công ty đạt được vẫn tương đối tích cực.

imp

Triển vọng kinh doanh năm 2018 Năm 2018, chúng tôi ước tính doanh thu thuần là 1.478 tỷ đồng (+27% yoy) và LNST là 156 tỷ đồng (+33% yoy). Các giả định của chúng tôi như sau:

❑ Mặc dù việc tham gia đấu thầu thuốc nhóm 1+2 đang diễn ra chậm hơn so với kỳ vọng của chúng tôi, nhưng xét về cơ bản IMP là doanh nghiệp có lợi thế hơn đối thủ trong việc đi đầu sản xuất thuốc chất lượng cao, cạnh tranh trực tiếp với thuốc nhập khẩu và dần dần thay thế thuốc ngoại/biệt dược gốc đã hết bản quyền. Do đó chúng tôi kỳ vọng doanh thu kênh ETC sẽ có những bước tiến cao hơn ở nửa sau năm 2018.

❑ Tỷ trọng thuốc tự sản xuất có biên lợi nhuận cao tăng lên và năng suất kỳ vọng cải thiện sẽ tăng giúp tiết giảm chi phí và bù đắp sự tăng lên của chi phí nguyên vật liệu. Chúng tôi giả định tiên lợi nhuận gộp cải thiện nhẹ lên 39,4. Lãi gộp ước đạt 583 tỷ đồng, tăng 27% yoy.

❑ Tỷ lệ chi phí bán hàng và chi phí quản lý giả định khoảng 20% và 7% doanh thu thuần ❑ EPS sau quỹ khen thưởng năm 2018~ 3.203 đồng/cổ phiếu.

imp

Khuyến nghị đầu tư

Chúng tôi ưa thích cổ phiếu IMP bởi đây là một trong số ít doanh nghiệp đã thành công trong việc nâng cấp nhà máy sản xuất dược phẩm đạt chuẩn EU-GPM để đưa chất lượng sản phẩm đạt những tiêu chuẩn cao hơn, đáp ứng nhu cầu thay thế thuốc nhập khẩu. Doanh thu kênh ETC phục hồi chậm do tình hình đấu thầu không thuận lợi phần nào đã phản ánh lên giá cổ phiếu IMP. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá triển vọng tăng trưởng trong trung và dài hạn vẫn tích cực. Do đó BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu IMP dựa trên giá mục tiêu 70.700 đồng, +15% so với giá đóng cửa ngày 10/5/2018. EPS sau quỹ khen thưởng năm 2018~ 3.203 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E forward 19,2 lần. Chúng tôi kỳ vọng công ty có thể đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận cao kể từ năm 2019 khi chính sách đầu thầu diễn biến theo chiều hướng thuận lợi hơn đồng thời hoạt động xuất khẩu có sự khởi sắc đáng kể giúp IMP đẩy mạnh công suất nhà máy công nghệ cao hiện hữu.

(Nguồn: BVSC)

Show Buttons
Hide Buttons