Home / PHÂN TÍCH & NHẬN ĐỊNH / PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP / STB: Kế hoạch tái cơ cấu ngân hàng giai đoạn 2016 – 2025

STB: Kế hoạch tái cơ cấu ngân hàng giai đoạn 2016 – 2025

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB: HOSE)

Kết quả kinh doanh năm 2017

 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phê duyệt kế hoạch tái cơ cấu của Sacombank sau khi sáp nhập với Ngân hàng Phương Nam trong tháng 5/2017. Tính đến ngày 31/12/2017, tổng tài sản, nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng của STB lần lượt đạt 368,5 nghìn tỷ đồng, 338,4 nghìn tỷ đồng, và 225,6 nghìn tỷ đồng (+11,0%, +12,5% và +11,0% YoY).
 • LNTT đạt 1.492 tỷ đồng (9,6x LNTT năm 2016), tương đương 255% kế hoạch tại Đại hội Cổ đông. Tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ chủ yếu nhờ:

ü  Thu nhập lãi ròng tăng 31,3% YoY, bù đắp mức tăng 11,6% YoY của chi phí HĐKD

ü  Hệ số thu nhập lãi thuần (NIM) tăng 53 bps (từ 2,06% lên 2,59%)

ü  Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 83,5% YoY, chiếm ~30,3% tổng thu nhập từ HĐKD. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng vọt là do phí trả trước từ việc ký hợp đồng đại lý bảo hiểm bancassurance độc ​​quyền với Daiichi (~600-800 tỷ đồng).

 • Ngân hàng đạt mức ROAA và ROAE lần lượt là 0,34% và 5,20%.

Kế hoạch tái cơ cấu ngân hàng giai đoạn 2016 - 2025

Theo kế hoạch tái cơ cấu, chính sách kế toán đối với việc trích lập dự phòng được gia hạn như sau:

 • Lãi dự thu: ngân hàng được phép khoanh số lãi dự thu đã ghi nhận từ các khoản nợ xấu tính đến hết ngày 31/12/2015 vào chi phí HĐKD. Khoản này có thể được phân bổ theo năng lực tài chính của ngân hàng trong thời gian tối đa là 10 năm.
 • Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng và trái phiếu VAMC: Ngân hàng được phép trích lập dự phòng trái phiếu VAMC theo năng lực tài chính, với thời gian tối đa là 10 năm (thay vì 5 năm như quy định của NHNN).
 • Trong năm 2017, ngân hàng đã tìm cách giải quyết được 19.665 tỷ đồng nợ xấu (~5,9% tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2016), trong đó 15.365 tỷ đồng được xử lý thuộc đề án tái cơ cấu ngân hàng như trên . Chi tiết như sau:
 • Trái phiếu VAMC: ngân hàng thu hồi khoản nợ gốc là 9,17 nghìn tỷ đồng
 • Tài sản nhận cấn trừ nợ: Năm 2017, ngân hàng thu hồi tài sản thế chấp và xử lý 2.786 tỷ nợ xấu. Tính đến ngày 31/12/2017, số dư nợ xấu sẽ được xử lý bằng cách thu hồi tài sản thế chấp ở mức 6.546 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2017, tỷ lệ nợ xấu đã giảm đáng kể xuống còn 4,67% từ mức 6,91%. Chúng tôi ước tính rằng ngân hàng vẫn có khoảng 89,21 nghìn tỷ đồng tài sản không sinh lời (tương đương 24,2% tổng tài sản), bao gồm 43.267 tỷ đồng trái phiếu VAMC, 21.227 tỷ đồng khoản phải thu và 24.716 tỷ đồng lãi dự thu.

Dưới sự dẫn dắt của Ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm tại ĐHCĐ 2017), HĐQT chịu trách nhiệm xây dựng định hướng chiến lược của ngân hàng trong quá trình tái cơ cấu và đã thành lập 13 ủy ban trực thuộc  HĐQT. Các ủy ban chính bao gồm ủy ban chiến lược, ủy ban quản lý rủi ro, ủy ban tín dụng, và một số ủy ban khác. Ban điều hành sẽ chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch chiến lược.

Ngoài ra, ngân hàng đã được thông qua việc tổ chức lại mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch hiện tại và được phép tăng số điểm bán hàng lên 639 từ con số 552 cho đến năm 2025.

Kế hoạch năm 2018

 • Kế hoạch năm 2018 của ngân hàng bao gồm tổng tài sản tăng 16,9% YoY lên mức 430,9 nghìn tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động tăng 17,9% YoY lên mức 399,1 nghìn tỷ đồng, và tổng dư nợ tín dụng tăng 13,1% YoY lênmức 255,2 nghìn tỷ đồng. LNTT dự kiến ​​đạt 1.838 tỷ đồng, tăng 23,2% YoY.
 • Ngân hàng sẽ đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu và đặt mục tiêu xử lý khoảng 17 - 18 nghìn tỷ đồng nợ xấu trong năm 2018. Ngân hàng dự kiến ​​giảm dần tỷ lệ nợ xấu trong các quý tiếp theo xuống còn khoảng 3,6%, 3,3% và dưới 3% trong quý 2-4.
 • ĐHCĐ cũng đã thông qua kế hoạch tăng vốn cho các công ty con với tổng số tiền là 1.043 tỷ đồng, trong đó 843 tỷ đồng được phân bổ cho ngân hàng con tại Campuchia và 200 tỷ đồng cho Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng Sài gòn Thương tín (Sacombank-SBL).
 • ĐHCĐ đã bầu 2 thành viên HĐQT bổ sung cho nhiệm kỳ 2017 - 2021, trong đó có bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Tổng giám đốc đương nhiệm của Sacombank với tư cách là thành viên HĐQT và ông Nguyễn Văn Huỳnh - cựu thành viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt với tư cách là thành viên HĐQT độc lập.
 • Trong quý 1/2018, ngân hàng đạt 504 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 62,8% YoY, hoàn thành khoảng 28% kế hoạch tại ĐHCĐ.

(Nguồn: SSI - La Cẩm Anhanhlc1@ssi.com.vn)

Show Buttons
Hide Buttons