Home / CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ / BÀI VIẾT THÀNH VIÊN / Kết quả Review V.N.M ETF quý 1/2018 và Ước tính Mua/Bán của 2 quỹ trong tuần 12/3-16/3/2018

Kết quả Review V.N.M ETF quý 1/2018 và Ước tính Mua/Bán của 2 quỹ trong tuần 12/3-16/3/2018

Dự báo Review 2 quỹ ETF FTSE và ETF V.N.M quý 1/2018

23/2/2018: ETF FTSE chốt dữ liệu để tính toán
28/02/2018: ETF V.N.M chốt dữ liệu để tính toán
02/03/2018: ETF FTSE công bố kết quả review
9/03/2018: ETF V.N.M công bố kết quả review
16/03/2018: 2 quỹ ETF giao dịch ngày cuối cùng để kết thúc kì review.
 
Kết quả review V.N.M ETF quý 1/2018
Thêm mới: VRE
Loại ra: không có
Kết quả Revew FTSE quý 1/2018
Thêm mới : VRE, TCH, PDR
Loại ra: GTN
 
Nhận định
Quỹ V.N.M ETF đã công bố reivew quý 1/2018, với kết quả thêm mới là VRE và không loại bất kì mã nào. Trước khi có kết quả review, quỹ V.N.M ETF đã bị rút ròng ra 550k ccq (~250 tỷ đồng). Như vậy 2 quỹ ETF là FTSE và V.N.M sẽ còn 1 tuần để kết thúc việc Mua/bán, ngaỳ cuối cùng giao dịch là 16/3 với ước lượng mua bán như sau:
Những mã được mua nhiều: VRE (+17.1 tr cp), TCH (+3.9tr cp), PDR (+2.3tr cp), VNM (+1.3tr cp)
Những mã bị bán nhiều: GTN (-4.9tr cp), HPG (-4.2tr cp), SSI (-4.2tr cp), NVL (-2.3tr cp), VIC (-2.2tr cp), MSN (-1.9tr cp), VCB (-1.5tr cp), STB (-1.3tr cp)...v.v.
Quỹ V.N.M ETF đang có tài sản 426 triệu USD và FTSE ETF đang có tài sản 353.4 triệu USD.
Ước lượng Mua/bán của quỹ 2 quỹ ETF trong đợt review như sau:
ETF
Show Buttons
Hide Buttons