Home / PHÂN TÍCH & NHẬN ĐỊNH / PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP / BMP: Giao dịch sẽ hoàn tất trong tháng 3/2018

BMP: Giao dịch sẽ hoàn tất trong tháng 3/2018

Tin cổ phiếu – Số cổ phần BMP (Nắm giữ) của SCIC đã được bán đấu giá với giá bình quân là 96.500đ. Duy trì đánh giá Nắm giữ - Buổi đấu giá cổ phần BMP của SCIC bắt đầu vào 2h30 9/3/2018 với 24.159.906 cổ phiếu được chào bán (29,51% cổ phần) với giá khởi điểm là 96.500đ. Chỉ có 2 NĐT tham gia. NĐT tổ chức là Nawa Plastic đã mua thành công 24.139.906 cổ phiếu; tương đương 29,51% cổ phần với giá 96.500đ. Trong khi đó một NĐT cá nhân không rõ danh tính đã mua thành công 20.000 cổ phiếu với giá 96.500đ. Số tiền thu được là 2.331,4 tỷ đồng (102,7 triệu USD).

Việc phải có 2 NĐT tham gia là để buổi đấu giá có thể diễn ra. Theo quy định, nếu chỉ có 1 NĐT tham gia thì phiên đấu giá sẽ bị hủy bỏ và giá sẽ được quyết định qua đàm phán.

Sau phiên đấu giá, Nawa Plastic nắm 40,7 triệu cổ phiếu; tương đương 49,9% cổ phần BMP.

Giao dịch sẽ hoàn tất trong tháng 3/2018 – Tiền mua cổ phần sẽ được thanh toán không muộn hơn ngày 20/3/2018 và giao dịch sẽ được thực hiện qua TTLK.

(Nguồn: HSC)

Show Buttons
Hide Buttons