Home / PHÂN TÍCH & NHẬN ĐỊNH / PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP / FPT: Tăng tốc với sự tập trung cao vào các ngành cốt lõi

FPT: Tăng tốc với sự tập trung cao vào các ngành cốt lõi

fpt

• Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho CTCP FPT (FPT) với giá mục tiêu nhìn chung không thay đổi và tổng mức sinh lời 23%.

• Lợi nhuận trước thuế cốt lõi 2017 tăng 9% so với năm 2016 nhờ các mảng Xuất khẩu Phần mềm, Giáo dục, Phân phối và Bán lẻ.

• Lợi nhuận trước thuế báo cáo năm 2017 tăng mạnh 41% so với năm 2016 nhờ khoản lợi nhuận bất thường từ việc chuyển nhượng cổ phần tại FPT Trading (FTG) và FPT Retail (FRT), theo ước tính chúng tôi chiếm khoảng 23% tổng lợi nhuận trước thuế 2017 của FPT.

• Mảng Dịch vụ Viễn thông đạt tăng trưởng lợi nhuận trước thuế thường xuyên 16% năm 2017 nhưng lợi nhuận trước thuế báo cáo giảm 4% do dự phòng cho đóng góp vào Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích Việt Nam năm 2016 và 2017.

• 2018: dự báo LNST thường xuyên dự báo tăng 16% nhờ mảng Xuất khẩu Phần mềm (tăng 22%) và Viễn thông (+26%), trong khi đóng góp lợi nhuận từ FRT và FTG giảm.

Xuất khẩu Phầm mềm sẽ ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ tại các thị trường nhờ hợp đồng mới. Chúng tôi dự báo LNTT của mảng này sẽ tăng 21% trong năm 2018 khi tiếp tục được dẫn dắt bởi thị trường Nhật Bản (57% doanh thu mảng năm 2017). Trong khi đó, doanh thu từ các thị trường Mỹ và EU sẽ gia tăng đến từ các hợp đồng mới. Trong tháng 1/2018, FPT Software đã ký kết hợp đồng tại EU trị giá hơn 100 triệu USD, hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay, nhằm cung cấp dịch vụ Internet of Things (IoT) và chuyển đổi số trong giai đoạn 2018-2024.

Dịch vụ Viễn thông sẽ tăng tốc khi đóng góp cho quỹ VTF giảm trong năm 2018. Quy định đóng góp cho quỹ VTF và phí cấp phép cho cả năm 2016 và 2017 khiến LNTT mảng Viễn thông giảm 4% YoY trong năm 2017. Nếu không phải vì diễn biến này, LNTT mảng Viễn thông có thể đã tăng 16% YoY trong năm 2017 nhờ lượng thuê bao đăng ký mới tăng trưởng hai chữ số và không còn chi phí quang hóa đầu cuối cho TP. HCM và Hà Nội. Trong năm 2018, chúng tôi dự phóng tăng trưởng LNTT 26%, đóng góp bởi (1) mức tăng 12% của số thuê bao mới, (2) mức giảm 2% của doanh thu trung bình mỗi khách hàng (ARPU) do thâm nhập sâu hơn của FPT vào các thành phố cấp 2 và cấp 3 và (3) đóng góp cho quỹ VTF sẽ giảm từ 1,5% doanh thu băng thông rộng trong giai đoạn 2016-2017 còn 0,7% năm 2018, qua trao đổi của ban lãnh đạo công ty với Chính phủ.

Lượng sinh viên mới tăng mạnh củng cố cho cả mảng Giáo dục và Xuất khẩu Phầm mềm. Các trường đại học của FPT cung cấp 30-40% nhân sự tuyển dụng hàng năm của FPT Software. Lượng sinh viên mới (+53% YoY, 12.500 sinh viên mới trong năm 2017) đang tăng mạnh nhờ 2 cơ sở mới tại Đà Nẵng và Cần Thơ.

Đóng góp thấp hơn từ mảng Retail và Trading sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng lợi nhuận của FPT năm 2018. Bắt đầu từ ngày 18/12/2017, FRT (FPT sở hữu 47%) và FTG (48%) đã trở thành công ty liên kết của FPT. Tính theo cơ sở riêng, chúng tôi dự báo LNTT của FRT sẽ tăng 29% năm 2018 nhờ quy mô lớn hơn và đẩy mạnh các chương trình tài trợ tài chính (như F-Friends và trợ giá từ các nhà mạng viễn thông). Trong khi đó, chúng tôi thận trọng dự phóng LNTT đi ngang cho mảng Trading cho đến khi có cái nhìn rõ nét hơn về các phân khúc kinh doanh mới.

P/E 2018 hấp dẫn ở mức 14 lần cho một bộ máy tinh gọn hơn, tập trung vào Viễn thông/Công nghệ. Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng với P/E 2018 16,7 lần, đến từ sự tập trung nhiều hơn vào mảng Phần mềm và Viễn thông, với CAGR LNTT 5 năm dự phóng đạt lần lượt 21% và 13%.

(Nguồn: VCSC)

Show Buttons
Hide Buttons