Home / PHÂN TÍCH & NHẬN ĐỊNH / Báo cáo chiến lược / BCCL MBS 2018 – GỌI TÊN VIỆT NAM

BCCL MBS 2018 – GỌI TÊN VIỆT NAM

NỘI DUNG CHÍNH

Phần I: Kinh tế thế giới và Việt Nam

1. Kinh tế thế giới 2017 và dự báo 2018
2. Kinh tế Việt Nam 2017 và dự báo 2018

Phần II: Thị trường chứng khoán thế giới và Việt Nam

1. Bối cảnh TTCK thế giới 2017 và triển vọng 2018
2. Triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam 2018

Phần III: Ngành và cổ phiếu tiềm năng

1. Ngành tiềm năng tăng trưởng 2018
2. Danh mục cổ phiếu khuyến nghị

(Nguồn: MBS)