Home / CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ / BÀI VIẾT THÀNH VIÊN / Kết quả Review 2 quỹ ETF FTSE và ETF V.N.M và Dự kiến mua bán của 2 quỹ trong tuần tới 11/9-15/9

Kết quả Review 2 quỹ ETF FTSE và ETF V.N.M và Dự kiến mua bán của 2 quỹ trong tuần tới 11/9-15/9

1.Kết quả Review ETF V.N.M

Thêm mới: HBC
Loại ra: FLC
SBT trước đó đã được ETF V.N.M mua vào ~2.5 triệu cổ phiếu vào những ngày cuối tháng 8 khi mà BHS bị hủy niêm yết. Trong kì naỳ SBT sẽ được mua thêm ~2.3 triệu cp nữa, như vậy ETF V.N.M đã chính thức tính BHS thành SBT trong kì này.
Giá của FLC hiện nay bằng với giá FLC vào kì review quý 2/2017. Nhưng kì trước không bị loại mà kì này loại cho thấy tiêu chuẩn ở lại trong rổ ETF V.N.M đã được nâng lên. Việc nâng lên này có thể do 2 nguyên do, một là vốn hóa của bộ chỉ số tổng hợp của V.N.M tăng lên khi PLX, VJC niêm yết, hoặc nguyên nhân nữa là quy mô vốn hóa của ETF V.N.M bị giảm đáng kể, cách đây ít ngày còn bị rút thêm 300k ccq, chính vì vậy quỹ ngày càng co hẹp danh mục lại và tăng tiêu chuẩn lên.
Do loại FLC nên danh mục dưới 25 mã bắt buộc HBC thêm HBC là mã đạt yêu cầu tốt nhất để thêm vào.
Quỹ ETF V.N.M đang có vốn hóa 295.4 triệu usd. Dự kiến mua bán tuần tới như sau:
kết quả review

2. Kết quả review ETF FTSE 

Thêm mới: PLX
Loại ra: không có

Quỹ ETF FTSE đang có vốn hóa 240 triệu USD, dự kiến mua/bán trong tuần tới như sau:

etf

3. Bảng tổng hợp

etf

Show Buttons
Hide Buttons