Home / Giáo dục / KIẾN THỨC ĐẦU TƯ / Chia sẻ kinh nghiệm / Chanos và thương vụ bán khống Enron – Kiếm tiền từ vụ phá sản lớn nhất nước Mỹ những năm đầu thế kỷ 21

Chanos và thương vụ bán khống Enron – Kiếm tiền từ vụ phá sản lớn nhất nước Mỹ những năm đầu thế kỷ 21

Show Buttons
Hide Buttons