Skip to content
Chúng tôi tập trung cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán, cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn để xây dựng danh mục đầu tư cũng như kiến thức và thông tin đầy đủ để đạt mục tiêu mong muốn. Ba dịch vụ mà chúng tôi đang hướng đến là
 1. Tư vấn chứng khoán qua Email. Bạn chỉ cần đăng kí một địa chỉ email 1 lần duy nhất để nhận tất cả các tư vấn về cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư, phái sinh
 2. Cung cấp các khóa học online
 3. Quản lý tài sản và tư vấn xây dựng danh mục theo nhu cầu
Nhận tư vấn chứng khoán qua email được xem là một phương pháp tiếp cận phổ biến trên thế giới, sẽ dễ dàng nhận thông tin và lời khuyên từ các chuyên gia một cách thường xuyên qua email đã đăng kí. Lợi ích của dịch vụ tư vấn qua email:
 1. Chi phí thấp
 2. Thông tin tiếp cận nhanh chóng
 3. Bảo mật thông tin cá nhân cao
Các lớp học được tổ chức online định kì và thông báo trên website, email, mạng xã hội. Bạn có thể dễ dàng nhận thông tin và đăng kí khi có lớp. Các khóa đào tạo thường tổ chức:
 • Phân tích kĩ thuật
 • Phân tích cơ bản
 • Các kĩ năng đầu tư nâng cao
Chúng tôi duy trì quan điểm nhất quán về dịch vụ trọn gói tư vấn qua email. Tức là bạn sẽ được nhận đầy đủ các nội dung đa dạng mà chúng tôi xuất bản sẽ được gửi tới Khách hàng với một chi phí cố định mà không tăng thêm. Bao gồm tất cả các nội dung:
 • Bản tin hằng ngày
 • Khuyến nghị cổ phiếu hằng tuần
 • Bản tin VN30 hằng tuần
 • Dự báo hoạt động quỹ ETF hằng tháng
 • Báo cáo phân tích Doanh nghiệp
 • Các phân tích khác...
Chúng tôi có xu hướng tăng dần số lượng tư vấn và các báo cáo qua thời gian phù hợp với phát triển của thị trường và của đội ngũ chúng tôi.
Chúng tôi cung cấp nhiều công cụ để bạn có thể tự quản lý các khoản đầu tư của mình nhằm đạt được mục tiêu.
  Ngoài Tư vấn qua email, đào tạo thì chúng tôi còn cũng cấp các công cụ miễn phí để hỗ trợ nhà đầu tư như:
 • Các cộng cụ tính toán hưởng quyền, đánh giá Doanh nghiệp...v.v
 • Các kiến thức về chiến lược đầu tư và các kiến thức cần thiết khác
 • Đặc biệt các Trader của chúng tôi sẽ có danh mục mẫu hoặc giao dịch mẫu để nhà đầu tư tham khảo
ValueStock cung cấp dịch vụ nhằm chia sẻ thông tin, chia sẻ tri thức, chia sẻ một phương pháp mới và hiện đại để đạt mục tiêu đầu tư cũng như đạt tới sự thịnh vượng tài chính.
  Dựa trên chi phí của bạn bỏ ra cố định hằng tháng, chúng tôi đi tìm kiếm các thông tin và phân tích tốt nhất để cung để có kết quả đầu tư phù hợp và hiệu quả.
  Sự đồng hành hướng đến kết quả tốt đẹp. Thay vì cung cấp cố định số lượng báo cáo thì chúng tôi linh hoạt tư vấn theo nhịp độ thị trường. Nếu thị trường nóng, ValueStock sẽ cung cấp nhiều email hơn và nếu thị trường thận trọng chúng tôi có thể cung cấp nội dung cẩn thận hơn.

Quỹ ETF

3/8/2020
Tăng/giảm CCQ
Discount/ Premium
Tài sản (Triệu USD)
Chứng chỉ quỹ
Giá NAV (USD)
VanEck Vectors Vietnam ETF150,000-0.87%35125,400,00013.82
FTSE Vietnam Swap UCITS ETF00.08%216.568,229,12726.10
IShare MSCI Frontier 100 ETF00.34%345.47614,550,00023.74
KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF400,0000.47%163.615,200,0009.50
Quỹ ETF VFMVN30-6,600,0000.63%212.3398,300,0000.53
Quỹ ETF SSIAM VNX50500,000-0.20%6.413,500,0000.47
Invesco Frontier Markets ETF0-0.80%52.03,640,0000.00
S&P Select Frontier Swap UCITS ETF0-1.10%72.26,087,1840.00
PREMIA MSCI VIETNAM ETF0-0.33%22.62,740,0000.00

Sự kiện sắp diễn ra

No event found!
Load More
Tháng Bảy

Tháng Tám 2020

Tháng Chín
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Events for Tháng Tám

2nd

No Events
Events for Tháng Tám

4th

No Events
Events for Tháng Tám

5th

No Events
Events for Tháng Tám

6th

No Events
Events for Tháng Tám

7th

No Events
Events for Tháng Tám

8th

No Events
Events for Tháng Tám

9th

No Events
Events for Tháng Tám

10th

No Events
Events for Tháng Tám

11th

No Events
Events for Tháng Tám

12th

Events for Tháng Tám

13th

No Events
Events for Tháng Tám

14th

Events for Tháng Tám

15th

No Events
Events for Tháng Tám

16th

No Events
Events for Tháng Tám

17th

No Events
Events for Tháng Tám

18th

No Events
Events for Tháng Tám

19th

No Events
Events for Tháng Tám

20th

No Events
Events for Tháng Tám

21st

No Events
Events for Tháng Tám

22nd

No Events
Events for Tháng Tám

23rd

No Events
Events for Tháng Tám

24th

No Events
Events for Tháng Tám

25th

No Events
Events for Tháng Tám

26th

No Events
Events for Tháng Tám

27th

No Events
Events for Tháng Tám

28th

No Events

@VLStock.com