Home / nguyen luan

nguyen luan

nguyen luan
ETF, Vĩ mô, Doanh nghiệp Skype: vuluanpy Email: vuluanpy@gmail.com

Dự báo Review 2 quỹ ETF FTSE và ETF V.N.M quý 2/2017

26-31/05/2017: FTSE và Vaneck ETF  Chốt số liệu 02/06/2017  FTSE ETF  công bố kết quả review 09/06/2017 VanEck Vectors Vietnam ETF công bố kết quả review 16/06/2017 2 quỹ hoàn thành tái cơ cấu danh mục 1. FTSE ETF  Quỹ sẽ chốt sổ ngày 26/5 và 2/6 sẽ công bố danh mục review của quý 2/2017. Quỹ …

Đọc thêm